คลังเผย จำนวนคนที่รับเงิน 1 หมื่น เดือนพฤษภาคม

คลังเผย จำนวนคนที่รับเงิน 1 หมื่น เดือนพฤษภาคม

สำหรับมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท 3 เดือน ทางด้าน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืนหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือ 5000 บาทว่า ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรวม 10.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ 2.6 ล้านคน จ่ายเงินให้ต้นเดือน พฤษภาคม คนในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน 2 เดือน คือเดือน เมษายน และ พฤษภาคม รวมคนละ 1 หมื่นบาท หลังจากนั้นรับในเดือน มิถุนายน อีก 1 เดือนดังนั้นกระทรวงการคลังจำเป็นต้องขอมติ ครม ในการจ่ายเงินเป็นไม่เกิน 16 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ขอไว้ไม่เกิน 14 ล้านคน ตรงนี้เป็นการขอมติ ครม เพื่อบริหารการเงิน เพราะ 2.6 ล้านคน ถ้าจ่าย 2 เดือน นับรวมเป็น 5.2 ล้านคน ดังนั้นจำเป็นต้องขยายกรอบการจ่ายเงินไว้ก่อน เพื่อให้การจ่ายเงินไม่สะดุด

นายลวรณ กล่าวว่า ประเมินตัวเลขสุดท้ายคนที่ได้รับเงินจะไม่ถึง 16 ล้านคน โดยขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์และเตรียมจ่ายเงิน 10.6 ล้านคน มีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มอีก 9 แสนคนที่ยังไม่ส่งข้อมูลมา ส่วนที่ส่งมาแล้ว 5.4 ล้านคน กระทรวงการคลังพิจารณาไปหมดแล้ว ส่วนกลุ่มยื่นทบทวนสิทธิอีกกว่า 3.6 ล้านคน หากผ่านเกณฑ์ 2 ล้านคน ตัวเลขผู้รับเงินสุดท้าย น่าจะอยู่ที่ประมาณ 12 ถึง 13 ล้านคน แต่สุดท้ายอยู่ที่ว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์เท่าไหร่ด้วย ดังนั้นตัวเลข 16 ล้านคนที่ ครม อนุมัติไว้นั้น เป็นเพียงกรอบการบริหารจัดการเงินที่จะจ่ายให้ผู้ผ่านเกณฑ์ในแต่ละเดือนนำส่งข้อมูลเพิ่ม

สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกร รัฐบาลเห็นว่าหากสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพอิสระ ควรให้เงินช่วยเหลือ 5000 บาทกับสมาชิกในครอบครัวด้วย โดยไม่ไปตัดสิทธิของครอบครัวนั้น ในส่วนนี้สมาชิกในครอบครัวสามารถยื่นทบทวนสิทธิ และหัวหน้าครอบครัวยังสามารถไปรับสิทธิเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้ แต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้และประกอบอาชีพอิสระ ทางกระทรวงการคลังจะตัดสิทธิเราไม่ทิ้งกัน และให้ไปรับเงินช่วยเหลือในกลุ่มเกษตรแทน ซึ่งได้รับเงินเท่ากัน 5000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามการที่ยังไม่ได้รับเงินในเดือนพฤษภาคม จะได้รับเงินทบเป็น 2 เดือน เท่ากับ 10000 บาท

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon