แจกจริง หลักเกณฑ์จ่ายเงินพิเศษ คนละ 2000 ช่วยคน 4 กลุ่มหลัก

แจกจริง หลักเกณฑ์จ่ายเงินพิเศษ คนละ 2000  ช่วยคน 4 กลุ่มหลัก

เมื่อวันที่ 25 เมย นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกพม. กล่าวถึงกรณีการขอรับเงินรายละ 2000 บาท จากพม หลังมีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่า สำหรับการแจกเงินดังกล่าว กระทรวงมีระเบียบหลักเกณฑ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดของประเทศ อาทิ

นางพัชรี กล่าวว่า สำหรับการแจกเงินต้องมีการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่าเดือดร้อนอย่างไร และต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด รวมทั้งต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอน โดยผู้ที่จะได้รับเงิน ต้องเป็นประชาชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆ อาทิ เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน หากผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้ว เห็นสมควรในการช่วยเหลือ จึงจะจ่ายเงินรายละไม่เกิน 2000 บาท

แจกจริง หลักเกณฑ์จ่ายเงินพิเศษ คนละ 2000 บ ช่วยคน 4 กลุ่มหลัก
 
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ไเดือดร้อนจาก CO VID ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ พม สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พค โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดือดร้อน สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พมจ ได้ทุกจังหวัด หรือแจ้งมายัง สายด่วน พม โทร 1300 ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตลอด 24 ชม
ขอบคุณ ข่าวสด
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon