ข้อความใหม่จาก เราไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่ 29 เมย ถ้าได้รับข้อความนี้ แสดงว่าผ่าน

ข้อความใหม่จาก เราไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่ 29 เมย ถ้าได้รับข้อความนี้ แสดงว่าผ่าน

วันที่ 28 เมษายน 2563 มีรายงานว่า ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการ 5,000 บาท ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก covid 19 หลังปิดรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการครบ 1 เดือน พบว่ามีจำนวนการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ หักการลงทะเบียนซ้ำออกแล้วเหลือ 24 ล้านราย จำนวนนี้เป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตน จากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1.7 ล้านราย ทำให้คงเหลือผู้ที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน 22.3 ล้านรายกระทรวงการคลัง ได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินcovid-19 แล้ว พบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ เนื่องจากมีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิ จากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้ว

แบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4.2 ล้านราย เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือผู้รับเบี้ยหวัด และผู้ประกันตน ที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม 1.1 ล้านราย และมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.5 แสนรายดังนั้น จึงมีผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิมาตรการ 5,000 บาท จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย โดยโอนเงิน ให้ไปแล้วจำนวน 7.5 ล้านราย ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 เมษายน 2563 และในวันที่ 30 เมษายน นี้ จะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิอีก 4.8 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงิน ของรอบเดือนเมษายนรวมด้วย รวมเป็น 2 เดือน

ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า "ท่านได้รับสิทธิมาตรการ 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดสำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม ยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการ อย่างรวดเร็ว
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon