ประกันสังคม ชี้แจงกรณีคืนเงิน มาตรา 33 และมาตรา 39

ประกันสังคม ชี้แจงกรณีคืนเงิน มาตรา 33 และมาตรา 39

จากกรณี สำนักงานประกันสังคม สปส ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง CO VID โดยการลดอัตราการส่งเงินสมทบสำหรับลูกจ้าง เหลือเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ หรือ 150 บาท จากเดิม 5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนายจ้าง เหลืออัตรา 4 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 แต่บางบริษัทได้หักเงินประกันสังคมลูกจ้างในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 750 บาท เท่าเดิม


จึงเกิดเป็นโครงการคืนเงินจากประกันสังคมขึ้น ทำให้ยังมีหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าจะต้องได้รับเงินคืน 600 บาท หรือ 1200 บาท ทั้งที่ไม่ได้ส่งเงินสบทบประกันสังคมเกินจำนวน ตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีหลายคนส่งเงินเกินจริง แต่ยังไม่เข้าใจว่าสามารถขอรับเงินคืนทางอย่างไรนั้น

ล่าสุด เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง ดังนี้
1 การลดอัตราเงินสมทบให้ ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 1 ส่วนนายจ้างจากร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 3 เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563
2 ผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 39 ได้รับการลดอัตราเงินสมทบเช่นกัน จากเดิมร้อยละ 9 เหลือร้อยละ 1จุด8 เดือนละ 86 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 25633 ขยายการนำส่งเงินสมทบออกไปอีก 3 เดือน คือ
เงินสมทบเดือนมีนาคม ให้จ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
เงินสมทบเดือนเมษายน ให้จ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2563
เงินสมทบเดือนพฤษภาคม ให้จ่ายวันที่ 15 กันยายน 2563
จากการขยายการนำส่งเงินสมทบดังกล่าวออกไป 3 เดือน พบว่ามีนายจ้างบางราย หักเงินสมทบผู้ประกันตนงวดเดือนมีนาคม 2563 ในอัตราเดิมคือ ร้อยละ 5 และนำส่งสำนักงานประกันสังคมแล้วนั้น ดังนั้นกลุ่มผู้ประกันตนที่ชำระเกินต้องขอให้นายจ้างยื่นเรื่อง ขอรับเงินสมทบคืนส่วนที่ชำระเกินจากสำนักงานฯ เพื่อสำนักงานจะจ่ายเงินคืนผ่านทางนายจ้างเพื่อคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนต่อไป สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินสมทบคืน โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัด และสาขา ที่ท่านสะดวก


อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวน ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนที่นำส่งเงินสมทบเกินจำนวนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนพร้อมสำเนาเอกสารประกอบ ต่อสำนักงานประกันสังคมด้วยวิธีการ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรสาร Fax ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email หรือแอปพลิเคชันไลน์ได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

สำนักงานประกันสังคม สปส ออกมาตรการช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง CO VID โดยการลดอัตราการส่งเงินสมทบสำหรับลูกจ้าง เหลือเพียง 1 เปอร์เซ็นต์
ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon