กลุ่มที่จะได้รับเงิน ได้รับเงินช่วยเหลือ 5 พัน เราไม่ทิ้งกัน ควบ 2 เดือน

กลุ่มที่จะได้รับเงิน ได้รับเงินช่วยเหลือ 5 พัน เราไม่ทิ้งกัน ควบ 2 เดือน

เรียกได้ว่าหลายคนก็ยังรอคอยกันอยู่สำหรับเงิน เราไม่ทิ้งกัน 5000 จากกรณีมาตราการช่วยเหลือ 5000 บาท ดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีจำนวนการลงทะเบียนรวม 28จุด8 ล้านรายการ ปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 หักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้ว คงเหลือผู้ลงทะเบียน 24 ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1จุด7 ล้านราย คงเหลือ ผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ จำนวน 22จุด3 ล้านราย มีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท ประมาณ 16 ล้านรายซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 10จุด6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่ จำนวน 7จุด5 ล้านราย อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนถึงวันที่ 29 เมษายน 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 เมย ที่ผ่านมา นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 เมษายนนี้ จะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิอีก 4จุด8 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 2จุด6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2563กลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือของรอบเดือนเมษายนด้วย รวมเป็น 2 เดือน โดยขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 06จุด00 น เป็นต้นไป หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า ท่านได้รับสิทธิมาตรการ 5000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด

ส่วนผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิด สามารถขอรับสิทธิ์คืนอีกครั้งได้ โดยใช้ปุ่มสีม่วง ยื่นทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับ sms ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก 9 แสนคน ยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ 5จุด4 ล้านคนได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ขอความกรุณามาให้ข้อมูลโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการได้รับเงินด้วยความรวดเร็วอย่างไรก็ดีขอให้ทุกท่านได้รับเงินกันถ้วนหน้านะครับ เป็นกำลังใจให้สู้ครับ

แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon