ด่วน เผยวิธีเช็กสำหรับผู้ ที่ยังไม่พบข้อมูล เยียวยาเกษตรกร 5 พัน นาน 3 เดือน

ด่วน เผยวิธีเช็กสำหรับผู้ ที่ยังไม่พบข้อมูล เยียวยาเกษตรกร 5 พัน นาน 3 เดือน

ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid 19 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอไป โดยจะมีการจ่ายเงินรายละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วยกลุ่มที่ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไว้แล้วที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง จำนวน 8.4 ล้านคน
เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้าน

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกร ทุกท่านตรวจสอบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ farmer.doae.go.th กรมส่งเสริมการเกษตร ถึง 15 พฤษภาคม นี้ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ในการรับสิทธิ์เยียวยาดังกล่าว โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลักสำหรับท่านที่ตรวจสอบความเป็นเกษตรกรจากกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วไม่พบข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ กรมปศุสัตว์ หรือ ไลน์ Official กรมปศุสัตว์ dldthailand
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon