เช็กด่วนสถานะ เราไม่ทิ้งกัน ขึ้นสถานะแบบนี้ รอรับเงิน 5000 ได้เลย

เช็กด่วนสถานะ เราไม่ทิ้งกัน ขึ้นสถานะแบบนี้ รอรับเงิน 5000 ได้เลย

กระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งในระหว่างวันที่ 27 ถึง 28 เมษายน 2563 จะโอนเงินเยียวยาเพิ่ม อีกจำนวน 1.5 ล้านราย เฉลี่ยวันละ 7 แสนราย
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ แต่ยังไม่รับเงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาท จากกระทรวงการคลัง สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน
เลือกแถบเมนูสีเทา ตรวจสอบสถานะ
จะทำให้ทราบว่าขณะนี้รายชื่อของตนเองดำเนินการถึงขั้นไหน เมื่อทำการตรวจเข้าไปจะพบกับ 3 ผลลัพธ์ ดังนี้
1 ข้อความที่ระบุว่า อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน (ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้) หมายความว่า ได้รับสิทธิ์ รอการโอนเงิน

2 ข้อความที่ระบุว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หมายความว่า อยู่ในกระบวนการคัดกรอง หรือ รอตรวจสอบข้อมูล

3 ข้อความที่ระบุว่า ไม่สามารถทำรายการต่อได้ (ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง)

หมายความว่า ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ (ขณะนี้ระบบได้ปิดลงทะเบียนไปแล้ว จึงไม่สามารถเข้ามาลงทะเบียนใหม่ได้) ส่วนระยะต่อไปเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com จะเปิดปุ่ม สำหรับผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิด

อย่างก็ดี สำหรับผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลไม่จริง รวมถึงกลุ่มที่ไม่สมควรได้รับสิทธิเยียวยาแต่ได้รับสิทธิไปแล้ว กระทรวงการคลังได้เปิดเมนู บนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน อีก 2 แถบเมนู คือ
เลือกแถบเมนูสีแดง ยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลไม่จริง โดยหลังจากที่ทีมพิทักษ์สิทธิได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตรวจสอบพบว่ามีคนจำนวนหนึ่งให้ข้อมูลไม่จริง จึงต้องเปิดเมนูดังกล่าวเพื่อรองรับ ขณะนี้ได้มีผู้ลงทะเบียนยกเลิกไปแล้วกว่า 9.4 แสนราย

ความคืบหน้าสำหรับ ผู้ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ ขณะนี้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 3.4 ล้านคน โดยทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ก็เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วในหลายจังหวัด ซึ่งมีการลงพื้นที่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลแล้ว 5.2 ล้านคน ยังขาดอีก 1.1 ล้านคน ที่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม โดยขอให้กลุ่มดังกล่าว มาให้ข้อมูลโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียน
เลือกแถบเมนูสีชมพู สละสิทธิ เป็นการเปิดช่องทางให้กลุ่มที่ต้องการขอคืนเงินเยียวยาเข้ามาสละสิทธิ ซึ่งขณะนี้ได้รับแจ้งว่า มีกรณีผู้ได้รับสิทธิเยียวยาเสียชีวิต ทางครอบครัวต้องการที่จะคืนเงินเยียวยาดังกล่าว ขณะเดียวกัน ยังมีพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประกอบอาชีพอิสระได้สิทธิรับเงินเยียวยาด้วย ซึ่งกระทรวงการคลังเพิ่งมาตรวจสอบย้อนหลังเจอ เมื่อพบว่าขาดคุณสมบัติ ก็ต้องให้กลุ่มนี้คืนเงิน เพราะจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา

ในส่วนของการขอสละสิทธิ์ขณะนี้ มีเพียง 1,675 ราย โดยผู้ที่สละสิทธิ์แล้วจะต้องคืนเงินเยียวยา 5,000 บาท หลังจากที่ขอสละสิทธิ์รับเงินเยียวยา ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน แล้ว จะมี SMS แจ้งกลับผ่านหมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่ขอสละสิทธิ์ เพื่อแจ้งรายละเอียดช่องทางให้ผู้ประสงค์สละสิทธิ์คืนเงินที่ได้รับไปแล้ว ในเบื้องต้นการคืนเงินสามารถทำได้ในหลายช่องท่าง เช่น mobile banking ผ่าน QR code, ตู้ ATM หรือไปที่สาขาธนาคารก็ได้ พร้อมกันนี้ ในเดือดถัดไปกระทรวงการคลังจะตัดชื่อออกสำหรับการจ่ายเงินงวดที่เหลือ
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon