กระทรวง อว. จ่อจ้างงานคนตกงาน 5 เดือน รายได้ดีมาก เช็กเลย

กระทรวง อว. จ่อจ้างงานคนตกงาน 5 เดือน รายได้ดีมาก เช็กเลย

วันที่ 29 เมษายน 2563 ทีมข่าว ได้รับรายงานว่า ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) แถลง โครงการ อว. สร้างงาน ว่า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดทำโครงการสร้างงาน สำหรับประชาชนที่ว่างงาน อันเนื่องจากสถานการณ์ cd 19 ซึ่งจะเป็นการจ้างงานประชาชน จำนวน 10000 คน เป็นระยะเวลา 5 เดือน มีค่าตอบแทนให้เดือนละ 9000 บาท ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน

รมว.อว.กล่าวต่อว่า โครงการสร้างงานสำหรับประชาชน จำนวน 10000 คน จะเข้ามาทำงานภายใต้หน่วยงานของ อว. จำนวน 42 หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นหน่วยงานจ้างงาน ที่จะจ้างงานประชาชนให้มาทำงานภายใต้ภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ โดยผู้ได้รับการจ้างงาน นอกจากจะได้งานทำแล้วยังจะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป ทั้งนี้ หน่วยงานจ้างงานทั้ง 42 แห่งของ อว. จะทำหน้าที่รับสมัคร การมอบหมายงาน การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน การฝึกทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน การติดตามและประเมินผล เป็นต้น ที่สำคัญ โครงการนี้ หากผู้ที่ได้รับการจ้างงานต้องการนำทักษะ ที่ได้รับการจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ สามารถเข้าร่วมโครงการการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยงานของ อว.ได้เลย

โครงการ อว.สร้างงาน แม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นระยะเวลา 5 เดือน แต่จะเป็น 5 เดือนที่มีค่าหากผู้เข้าร่วมโครงการนำไปต่อยอดหรือนำทักษะ ที่ได้รับการจากการทำงานไปประกอบอาชีพใหม่ ซึ่ง อว.พร้อมที่จะเปิดรับ ให้ทุกคนสามารถเข้าร่วม โครงการการบ่มเพาะธุรกิจของ หน่วยงานของ อว.ได้เลย


เป็นเพียงภาพประกอบข่าวเท่านั้น
และในระยะต่อไป อว.ก็ได้เตรียมเสนอของบประมาณในส่วนของ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้าน เพื่อการจ้างงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เกษตรกร ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยได้ นายสุวิทย์ กล่าว
เรียบเรียง dailyliveexpress


แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon