คลังเผยแล้ว วันที่จะโอนเงินล็อตใหญ่สุดตั้งแต่เริ่ม เราไมทิ้งกัน รีบเช็กเลย

คลังเผยแล้ว วันที่จะโอนเงินล็อตใหญ่สุดตั้งแต่เริ่ม เราไมทิ้งกัน รีบเช็กเลย

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ในช่วงวันที่ 8-24 เม.ย.63 ได้โอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 4.9 ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท ในช่วงวันที่ 27-28 เม.ย.63 มีกำหนดทยอยโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์อีก 1.5 ล้านรายและในวันที่ 29 เม.ย.63 จะดำเนินการโอนเงินให้อีก 1.1 ล้านราย ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดต่อวัน ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 8-29 เม.ย.63 จะมีผู้ได้รับเงินรวม 7.5 ล้านราย คิดเป็นเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ มีความคืบหน้าในด้านอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ มีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.4 แสนราย ขอทบทวนสิทธิ์ 3.4 ล้านราย ขอสละสิทธิ์ 1,675 ราย และมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 6.3 ล้านราย ได้เข้ามากรอกแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 5.2 ล้านราย ยังคงเหลือผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1.1 ล้านราย จึงขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการอย่างรวดเร็วนายลวรณ แสงสนิท

ทั้งนี้ หลังจากที่ได้เปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขอทบทวนสิทธิ์ได้นั้นกระทรวงการคลังได้มอบหมาย ผู้พิทักษ์สิทธิ์จำนวนกว่ า 23,000 คน สับเปลี่ยนลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย.63 เป็นต้นมา ไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อทำหน้าที่ยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และรวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น
ขอบคุณที่มาจาก กระทรวงการคลัง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon