กรมชลฯสั่งสอบ หลังพบสวมสิทธิ์ใช้ชื่อจ้างแรงงาน

กรมชลฯสั่งสอบ หลังพบสวมสิทธิ์ใช้ชื่อจ้างแรงงาน

จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนถูกสวมสิทธิ์ใช้ชื่อจ้างแรงงานชลประทาน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทำให้หมดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5000 บาท วันนี้ 29 เมษายน ดร ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานสั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนถูกสวมสิทธิ์ใช้ชื่อจ้างแรงงานชลประทาน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทำให้หมดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5000 บาท หากพบมีการกระทำความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนและลงโทษทางวินัยโดยเด็ดขาดแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายและระเบียบราชการที่กำหนดไว้ดร ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
 
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานทั่วประเทศ ดำเนินการจัดจ้างแรงงานในพื้นที่ของตนให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทาน นั้น กรมชลประทาน ได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง วงเงินรวมทั้งสิ้น 4497จุด59 ล้านบาท

กรมชลประทาน
 
สามารถจ้างแรงงานได้ทั้งสิ้น 88838 คน ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว 28623 คน และยังคงเดินหน้ารับสมัครเกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ เพื่อเข้ารับการจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่วางไว้ หากเกษตรกรหรือบุคคลใดสนใจจะเข้าร่วมจัดจ้างแรงงานดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านกรมชลประทานกำลังสั่งสอบสวน กรณีมีผู้ร้องเรียนถูกสวมสิทธิ์ใช้ชื่อจ้างแรงงานชลประทาน หากพบมีความผิดจริง จะลงโทษทางวินัยโดยเด็ดขาดแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายและระเบียบราชการที่กำหนดไว้

ขอบคุณ กรมชลประทาน
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon