คลังเผย จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ เราไม่ทิ้งกัน

คลังเผย จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ เราไม่ทิ้งกัน

สำหรับมาตรการที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท 3 เดือน ซึ่งมีทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิและไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการ ล่าสุด ดร อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท หลังดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28จุด8 ล้านรายการ ปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563ในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้ว คงเหลือผู้ลงทะเบียน 24 ล้านราย โดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1จุด7 ล้านราย คงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน 22จุด3 ล้านราย กระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ เนื่องจากมีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4จุด2 ล้านราย เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือผู้รับเบี้ยหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม 1จุด1 ล้านราย และมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9จุด5 แสนราย

ดังนั้น จึงมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10จุด6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 7จุด5 ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนถึงวันที่ 29 เมษายน 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 จะมีการโอนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิอีก 4จุด8 แสนรายส่วนที่เหลืออีก 2จุด6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น 2 เดือน โดยขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 6 00 น เป็นต้นไป หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า ท่านได้รับสิทธิมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดตาวจสอบสถานะ

สำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิจำนวน 3จุด5 ล้านราย ทีมผู้พิทักษ์สิทธิอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไป


เป็นมาตรการที่หลายๆคนที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาล ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเร่งตรวจสอบตามขั้นตอน
ขอบคุณ กระทรวงการคลัง


แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon