เช็กเลย วันเงินเข้าบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม

เช็กเลย วันเงินเข้าบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม

เงินบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม 2563 (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่หลายท่านเรียกว่าบัตรประชารัฐ) ยังคงให้ทุกอย่างเหมือนเดิมโดยไม่ได้ลดสิทธิลง โดยยังคงช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายน้อยเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ จับจ่ายดังนี้
สิทธิบัตรคนจน พฤษภาคม 2563 เงินเข้าวันไหน
โดยจากข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์เขต 7 แจ้งว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิดังนี้
วงเงิน 200-300 บาทตามเกณฑ์รายได้ ในการใช้ซื้อของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าที่ร่วมรายการ (เดิมเข้าวันที่ 1)
วงเงิน 500 บาทสำหรับค่าโดยสารสาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถ บขส รถใต้ดิน (เดิมเข้าวันที่ 1)
วงเงินส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้ม 45 บาทต่อรอบ 3 เดือน (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง) โดยนำบัตรไปซื้อแก๊สกับร้านที่ร่วมรายการ

วงเงินคืนภาษี 5% (VAT) สูงสุด 500 บาทต่อเดือน โดยนำบัตรคนจนไปรูดซื้อของกับร้านค้าที่ร่วมรายการคืนภาษี เพื่อสะสมยอดแล้วคืนเงินให้ภายหลังเป็นเงินสดโอนเข้าบัตรคนจน เช่นยอดการใช้ในเดือนเมษายน จะรวมยอดแล้วคืนเป็นเงิน 5% (สูงสุด 500 บาท) ของยอดที่ใช้ไปตามวงเงิน
เข้าวันไหน: เงินเข้าวันที่ 15 พฤษภาคม
วงเงิน 100 บาท ช่วยเหลือค่าน้ำประปา สำหรับบ้านที่ใช้น้ำไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดยหน่วยงานรัฐจะโอนเงินกลับมาให้ในวันที่ 18 พฤษภาคม

วงเงิน 230 บาท ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดและลงทะเบียนแล้ว เช่น ในเดือนเมษายน หากใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ 230 บาท ระบบจะโอนเงินกลับเข้าบัตรคนจน เข้าวันที่ 18 พฤษภาคม
ผู้ที่ไม่เคยสมัครใช้สิทธิ ต้องทำการสมัครใช้สิทธิก่อนผ่านช่องทางออนไลน์

ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนรับสิทธิ์ได้รับ 50-100 บาทตามเกณฑ์รายได้

รายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท
รายได้ 30,001 100,000 บาทได้เงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 2/2563 สำหรับช่วงเมษายน 2563 กย 2563
เดิมมีการโอนให้ทุกวันที่ 15 ของเดือน ทั้งนี้หากมีการล่าช้ามีการรายงาน
ส่วนเงินในบัตรคนจนที่ท่านยังใช้ไม่หมดท่านไม่ต้องห่วงเงินยังสะสมอยู่ในบัตรของท่านไม่มีการดึงเงินคืนแต่อย่างใด
สำหรับผู้ที่ได้รับเงินบัตรคนจน (ที่หลายท่านเรียกว่าบัตรประชารัฐ) ล่าช้า ถึงแม้ว่ามีการกำหนดการโอนเงินออกมาแล้วก็ตาม เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงทำให้มีผู้ถือบัตรคนจนบางรายได้เงินล่าช้าบ้าง
ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบสิทธิว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์สิทธิสวัสดิการสังคมเพื่อเช็คสิทธิ์บัตรคนจนด้วยบัตรประชาชน ดังนี้

เข้าไปที่เว็บสิทธิสวัสดิการสังคม
กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ ก็สามารถรู้ผลได้เลยทันที
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon