รวมสินเชื่อ ธนาคารต่างๆ ที่สามารถกู้ ผ่านแอพ ไม่ต้องไปธนาคาร อนุมัติเร็ว

รวมสินเชื่อ ธนาคารต่างๆ ที่สามารถกู้ ผ่านแอพ ไม่ต้องไปธนาคาร อนุมัติเร็ว

จากสถานการณ์covid-19 ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้ หลายคนก็คงประสบปัญหาการขาดรายรับ หมดที่ทางทำมาหากิน โดยในตอนนี้ก็ได้มีรัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเงิน 5000 เป็นจำนวน3เดือน และยังได้มีหลายธนาคารที่ปล่อยให้กู้ผ่านแอป โดยไม่ต้องไปธนาคาร เอกสารไม่ยุ่งยาก จะมีอะไรบ้างตามทีมงาน siamnews ไปดูกันเลยจ้า
สำหรับธนาคารที่เปิดสินเชื่อ ออนไลน์มีธนาคารไหนบ้าง มาดูกัน
1. ธนาคารไทยพาณิชย์
SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์เปิดให้บริการ สินเชื่อ ด่วน ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB Easy ซึ่งเป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ ผู้ค้าออนไลน์ ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อสำหรับ เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์ และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ต้องไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิธีกู้เงินออนไลน์จาก SCB

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
ผู้ค้าออนไลน์ ที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อสำหรับ เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์ และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่นๆ ต้องไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
เงื่อนไขสินเชื่อ
-บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ที่ใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือรับชำระเงินผ่าน QR Code มาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน และมีรายการเงินเข้า (Cash Inflow) ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3 เดือนล่าสุด
-วงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 10,000
-300,000 บาทต่อราย
-ผ่อนชำระนานสูงสุด 18 เดือน
-ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ 3% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
-ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนด 3% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด
- ระยะเวลาในการสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
-เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร : ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการสมัคร

2. ธนาคารกสิกรไทย
Xpress Loan KBank
KBank หรือธนาคารกสิกรไทย มีบริการ Xpress Loan หรือเงินก้อนพร้อมใช้ คือบริการเงินกู้ผ่านแอพพลิเคชั่น KPLUS ที่จะเสนอให้ลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีกับธนาคารมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนด จึงจะได้รับการเรียนเชิญผ่าน KPLUS
โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ใน KPLUS ธนาคารมีรูปแบบในการแจ้งสิทธิ์บน KPLUS ดังนี้
- ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอใน K+TODAY
- ลูกค้าได้รับข้อความหน้าแจ้งเตือน (รูปกระดิ่ง มุมขวาบนของหน้าจอ)
- ลูกค้าจะเห็นข้อเสนอในหน้า สินเชื่อ โดยจะมีแถบแสดง Loans for You (สินเชื่อสําหรับคุณ) โดยลูกค้าแต่ละท่านอาจจะได้รับการแจ้งสิทธิ์ในตําแหน่งที่แตกต่างกัน ไม่ครบทั้ง 3 รูปแบบในครั้งเดียว
คุณสมบัติขอผู้ขอสินเชื่อ โดยรวม
- สัญชาติไทย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ประจำ
- ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
- ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
- มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
สำหรับผู้กู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
- ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
- ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
สำหรับผู้กู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
- ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
- ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
รายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคล Xpress Loan

เอกสารประกอบการสมัคร และเอกสารแสดงรายได้

- สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
- เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)
ยื่นเอกสารการสมัครที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ, Booth กิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย หรือ กรอกข้อมูลให้ธนาคารติดต่อกลับ Website ธนาคารกสิกรไทย, K PLUS
3. ธนาคารกรุงศรี
Krungsri iFIN สินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล ที่สามารถยื่นกู้ด้วยตนเองผ่านแอพ KMA สะดวก ทุกที่ทุกเวลา รู้ผลไวภายใน 1 วัน นับจากการยื่นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ดอกเบี้ยถูกกว่าปกติ 3% ทุกวงเงิน ทุกเดือน เริ่มต้นเพียง 9.99% ต่อปี*

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
- อายุ 20 - 59 ปี
พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป- อายุการทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
- มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน
รายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรี Krungsri iFIN
- ดอกเบี้ย Krungsri iFIN เป็นการกู้เงินออนไลน์ดอกเบี้ยต่ำ อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยปกติถึง 3% ตลอดอายุสัญญา
ดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี ใน 3 เดือนแรก (สำหรับพนักงานประจำ อายุงาน 1 ปีขึ้นไป ที่รับเงินกู้ผ่านบัญชีกรุงศรี ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
ดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี ใน 6 เดือนแรก (สำหรับพนักงานประจำที่รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 60,000 ขึ้นไป รับเงินผ่านวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.- 31 ธ.ค. 2561)
ดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี ใน 12 เดือนแรก (อันนี้สำหรับพนักงานประจำที่ฐานเงินเดือนสูง 150,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป)
-ยื่นกู้เงินด่วนออนไลน์ได้เองผ่านมือถือ ปลอดภัยทุกขั้นตอน
- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกันในการกู้เงิน
- ฟรีค่าธรรมเนียม ทั้งค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดการเงินกู้ ค่าโอนเงินเข้าบัญชีหลังได้รับการอนุมัติเงินกู้ และค่าธรรมเนียมการใช้เงินหมุนเวียนตลอดชีพ
วิธีกู้เงินออนไลน์ผ่าน Krungsri iFIN

หมายเหตุ
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลตามรายได้ และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร ต้องศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้บริการ
ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว
ขอบคุณข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon