รมว เกษตร รับปากเร่งตรวจสอบสิทธิลงทะเบียน

รมว เกษตร รับปากเร่งตรวจสอบสิทธิลงทะเบียน

หลังจากมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 10 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนละ 15000 บาท โดยทยอยจ่ายเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เดือน พค ถึง กค 63 เพื่อบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ซึ่งรัฐบาลจะยึดโยงข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และฐานข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตร ธกส ด้วยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน

ล่าสุดวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว เกษตรฯ กล่าวว่า การลงทะเบียนเกษตรกรต้องดำเนินการให้เกิดความรอบคอบ เพื่อไม่ใหม่ความซ้ำซ้อนและไม่ให้มีการตกหล่น จนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท จำนวน 3 เดือน จากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VIDเกษตรกร

ส่วนเรื่อง การทบทวนทะเบียนเกษตรกรครั้งนี้จะมีความผิดพลาด หรือทำให้เกิดความผิดหวัง เกษตรกรที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ไม่ได้เงิน 5000 บาท อาจมีประท้วงที่หน้ากระทรวงเหมือนกระทรวงการคลัง นายเฉลิมชัย กล่าวว่า เรื่องนี้ขอให้ใจเย็นๆ เกษตรกร อย่ามาประท้วงเลย กระทรวงเกษตรฯกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบทะเบียนเพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้กระทรวงเกษตรฯ กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบทะเบียนเพื่อให้สามารถจ่ายเงินให้เร็วที่สุด ขอให้ชาวเกษตรที่รอรับเงินช่วยเหลือใจเย็นๆนะคะ

ขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon