บุคคล 10 จังหวัด เข้าพื้นที่ต่อไปนี้ต้องกักตัว 14 วัน

บุคคล 10 จังหวัด เข้าพื้นที่ต่อไปนี้ต้องกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชกาจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ของ (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ สาระสำคัญในประกาศดังกล่าว ระบุว่า ให้ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทุกคนต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสารสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ผู้นั้นมาพัก ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึงที่พัก แล้วให้ อสม.รายงานเจ้าหน้าที่สารณสุที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว
ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด
1.กทม.
2.ภูเก็ต
3.นนทบุรี
4.ยะลา
5.สมุทรปราการ
6.ชลบุรี
7.ปัตตานี
8.สงขลา
9.เชียงใหม่
10.ปทุมธานี
ทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พัก เป็นเวลา 14 วัน หากเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว รวมทั้งการสังเกตอาการ โดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม หากมีความจำเป็นต้องให้กักตัว ให้ออกคำสั่งกักตัวโดยเร็ว หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon