เราไม่ทิ้งกัน เร่งโอนเงิน 10000 เพิ่มอีก 1.6 ล้านคน

เราไม่ทิ้งกัน เร่งโอนเงิน 10000  เพิ่มอีก 1.6 ล้านคน

จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ co vid19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้


หน้าเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน
ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท โดยระบุว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14 0 ล้านคน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้

ขณะที่ หลังการปิดทบทวนสิทธิ์ เมื่อเวลา 24 00 น วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น สรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 6 5 ล้านคน ส่วนกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม มีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6 1 ล้านคน ยังขาดอีก 4 แสนคน โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์ เงินมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท อย่างรวดเร็ว

ผู้ขอทบทวนสิทธิ์
อย่างไรก็ตาม ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 จะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 1 6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้อง และได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ว

สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆ ว่าได้รับเงินมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท หรือไม่ได้ทันที เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนต่อไปนี้
1 เข้าไปที่ เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน
2 เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ ที่เป็นแถบสีเทา
3 กรอกข้อมูลส่วนตัว อาทิ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และ วันเดือนปีเกิด

ได้รับเงินช่วยเหลือ
ทีมข่าว หวังว่าทุกๆท่านที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ จะได้รับสิทธิ์กันถ้วนหน้าเร็วๆนี้นะคะ
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon