วิธีเช็คสิทธิ์ เยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เข้าบัญชีอัตโนมัติ

วิธีเช็คสิทธิ์ เยียวยาคนพิการ 1,000 บาท เข้าบัญชีอัตโนมัติ

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการครั้งนี้ ไม่ต้องมีการลงทะเบียนใดๆ เพราะเป็นฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว โดยตรวจสอบผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) คนพิการที่จะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท มีอยู่จำนวน 2 ล้านคน โดยมีขั้นตอนการโอนดังนี้

1. คนพิการ ที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
2. คนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

3.คนพิการ ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาด

ทั้งนี้ หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ https://www.dep.go.th หรือ ติดต่อ 0 2354 3388 ต่อ 304 , 307
อย่างไรก็ตาม ผู้พิการสามารถเข้าไปตรวจสอบสวัสดิการ คนพิการ อื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และคลิกตรวจสอบข้อมูล ก็จะแสดงผลการตรวจสอบว่าได้รับสิทธิสวัสดิการอะไรบ้าง เช่น เบี้ยความพิการ เป็นต้น ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

เรียบเรียง siamstreet
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon