เผยกลุ่มล่าสุดที่ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย รอรับเงินรวบยอด 10000 ได้เลย

เผยกลุ่มล่าสุดที่ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย รอรับเงินรวบยอด 10000 ได้เลย

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12,800,000 ราย แบ่งเป็น
กลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองรอบแรกจำนวน 4,400,000 ราย
กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน 5,000,000 รายกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์จำนวน 3,300,000 ราย

โดยกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิจำนวน 11,000,000 ราย ภายในวันที่ 8 พ.ค.นี้ ส่วนที่เหลือประมาณ 1,800,000 ราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

ซึ่งการเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพบว่ามี 2 กลุ่มหลักที่มีปัญหา คือ กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง และกลุ่มที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ โดยสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เว็ปไซด์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com กดปุ่มสีเหลือง เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน

สำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 6,500,000 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม อีกประมาณ 6 แสนราย ขอให้เข้ามากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตนเองได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน .com ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เพราะปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่าง ๆ เช่น ท่านได้รับสิทธิมาตรการ 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด

หากพบข้อความว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ โปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิซึ่งจะเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะพบข้อความว่า ไม่ได้รับสิทธิ พร้อมระบุเหตุผล ซึ่งหากไม่เห็นด้วยสามารถขอทบทวนสิทธิได้ โดยกระทรวงการคลังจะปิดรับยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ 10 พ.ค. 63 เวลา 24.00 น.

ขอบคุณที่มาจาก กระทรวงการคลัง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon