คลังปิดระบบแจ้งข้อมูลอาชีพ 15 พ.ค. นี้ แนะ 4 แสนรายเร่งมาให้ข้อมูลด่วน

คลังปิดระบบแจ้งข้อมูลอาชีพ 15 พ.ค. นี้ แนะ 4 แสนรายเร่งมาให้ข้อมูลด่วน

จากกรณีที่รัฐบาลได้เปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid โดยตรงนั้น ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน 5000 จากรัฐบาลเป็นระยะเวลานาน 3 เดือน ซึ่งทางรัฐบาลได้เปิดปุ่มทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนที่พลาดการรับสิทธิ์ได้ทบทวนสิทธิ์ใหม่
ล่าสุด คลังปิดระบบแจ้งข้อมูลอาชีพ เราไม่ทิ้งกัน 15 พ.ค. เวลา 24.00 น. กระทุ้ง 4 แสนรายเร่งมาให้ข้อมูล ปิดรับเรื่องร้องเรียนกรมประชาสัมพันธ์ 15 พ.ค. ให้ออมสิน ธ.ก.ส. กรุงไทย รับเรื่องแทนถึง 29 พ.ค. เผยมี 1 ล้านราย ชื่อบัญชีไม่ตรงกับระบบ แนะรีบผูกพร้อมเพย์


นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5 พันบาทกลุ่มอาชีพอิสระว่า ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.5 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรก 4.4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน 5.3 ล้านราย และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์จำนวน 4.7 ล้านราย
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ผ่านเกณฑ์ในสัปดาห์นี้ 14.2 ล้านราย และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3 แสนรายจะนำไปรวมกับจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันจากกลุ่มขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ โดยสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า
นายลวรณ กล่าวว่า การเปิดรับเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงการคลัง (กรมประชาสัมพันธ์) พบว่า ในสัปดาห์นี้ประเด็นเรื่องร้องเรียนจากประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเป็น 2 กลุ่มเช่นเดิม ได้แก่
1. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องจำนวน 1.7 ล้านราย ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป ในเบื้องตันพบว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งมีสิทธิรับการเยียวยาตามมาตรการอื่นจำนวน 6 แสนราย

2. กลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้ ในเบื้องต้นมีจำนวนประมาณ 1 ล้านราย ดังนั้น หากตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา โปรดติดต่อที่ธนาคารใดก็ได้ที่มีบัญชีอยู่แล้ว เพื่อผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน จะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดในการรับเงินมาตรการเยียวยา 5 พันบาท โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์ ในกรณีที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)รวมถึงธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะมีการติดต่อไปหาเพื่ออำนวยความสะดวกในการผูกพร้อมเพย์อีกทางหนึ่งด้วย

นายลวรณ กล่าวต่อว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้เคยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่า การรับเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงการคลัง (กรมประชาสัมพันธ์) จะเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย กระทรวงการคลังพิจารณาจัดเตรียมช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้และยังประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการขอรับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5 พันบาท รวมถึงผู้ที่ได้รับข้อความว่าผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถติดต่อสาขาของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย เพื่อร้องเรียน ขอคำแนะนำ หรือเพื่อผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

สำหรับประชาชนในต่างจังหวัด ท่านสามารถร้องเรียนการช่วยเหลือเยี่ยวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ Covid19 ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัด นายลวรณ กล่าวต่อว่า กลุ่มที่ได้รับ SMS ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 6.5 ล้านราย แต่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมประมาณ 4 แสนราย ขอให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการเยียวยา 5 พันบาท ได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยด่วน เนื่องจากกระทรวงการคลังจะปิดระบบการขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 24.00 น
ที่มา matichon
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon