เกษตรกรเฮ ขยายเวลาขึ้นทะเบียนรับ 15000 ถึง 15 กค

เกษตรกรเฮ ขยายเวลาขึ้นทะเบียนรับ 15000 ถึง 15 กค

กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกไม่ทัน สามารถรับเงิน 15000 บาทได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการเกษตรกรกำหนดให้เกษตรกรต้องยื่นแบบ ทบก. 01 หลังปลูกพืช 15 วัน เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แต่ขณะนี้มีเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่เพาะปลูกไปแล้ว หรือยังไม่ได้เพาะปลูก เพราะฝนตกไม่ตามกฤดูกาล


อาจไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินเกษตรกร ที่กำหนดว่าต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรภายในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ขยายเวลาการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกรที่เพาะปลูกฤดูกาลผลิต 2563ทับ2564 ไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สาเหตุที่ต้องขยายเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพราะมีเกษตรกรจำนวนหนึ่ง ไม่สามารถเพาะปลูก หรือเพาะปลูกไปแล้ว แต่เมื่อถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ยังไม่ครบ 15 วัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงไม่สามารถแจ้งการขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรของได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร กลุ่มที่ 3 ได้แก่

เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีข้อมูลอยู่ในฐานทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลปีการผลิต 2562ทับ2563 และเกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยให้มารับแบบ ทบก.01 ไว้ก่อน ภายใน 15 พฤษภาคมนี้

จากนั้นเมื่อเกษตรกรปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน จึงแจ้งยืนยันที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะบันทึกตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต่อไป โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กลุ่มที่ 3 ให้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสศก.
ในฐานะนายทะเบียน จากนั้นจะส่งรายชื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการรับสิทธิ์อื่น ๆ เมื่อตรวจทานสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. จะจ่ายให้เกษตรกรรายละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่เกษตรกรแจ้งไว้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอน
ขอบคุณ nationtv tv
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon