ข่าวดี เกษตรกรที่ยังไม่เพาะปลูก ก็ขอรับเงิน 15,000 ได้

ข่าวดี เกษตรกรที่ยังไม่เพาะปลูก ก็ขอรับเงิน 15,000 ได้

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะอยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงลงทะเบียนเกษตรกร สำหรับผู้ปลูกพืชไว้ก่อนปี 2562 และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายใหม่ ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งเปิด ให้บริการเกษตรกร ไม่เว้นวันหยุดหากยังไม่เพาะปลูกแต่ประสงค์จะรับเงินช่วยเหลือ ทำอย่างไร
ทั้งนี้พบว่า ยังมีเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถทำการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563/2564 เพราะต้องรอน้ำฝน แต่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ซึ่งกลุ่มนี้ สามารถยื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม. หรือ ผู้นำชุมชนได้ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น
หลังจากยื่นเรื่องแล้ว ปลูกพืชแล้ว ทำอย่างไร
เมื่อเกษตรกรได้ปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า 15 วันหรือก่อน 30 มิถุนายน ให้มาแจ้งยืนยันว่า ได้เพาะปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ และจะสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมสำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ขอให้เกษตรกรรอผลคัดกรองตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการ จากนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. หรือธนาคารอื่นที่แจ้งไว้รวม 15,000 บาท ต่อไป

ขั้นตอนสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้เพาะปลูก และประสงค์จะรับเงินเกษตรกร
1. เกษตรกรที่คาดว่าจะปลูกพืชระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 ให้กรอกแบบคำร้อง ทบก.01 และยื่นที่สำนักงานเกษตร ในระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม
2. ปิดกล่องคำร้อง ทบก.01 วันที่ 15 พฤษภาคม
3. รายงานจำนวนเกษตรกร แบบ ทบก. 01 ภายใน 16 พฤษภาคม4. เกษตรกรแจ้งยืนยันหลังปลูกพืช 15 วัน ภายใน 16 พ.ค.-15 ก.ค.
5. บันทึกข้อมูลในระบบ ภายใน 16 พ.ค.-15 ก.ค.
6. ตรวจสอบ/จัดติดประกาศ และยืนยันในระบบ ทบก. ภายใน 22 ก.ค.
7. ส่งข้อมูล สศก. / ธ.ก.ส. ภายใน 25 ก.ค. 63 8. ธ.ก.ส. จ่ายเงินครั้งเดียว 15,000 บาทภายใน 31 ก.ค.ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการฯ
ขอบคุณข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon