สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเกษตรกร ยื่นทบทวนสิทธิ รับเงิน 15000

สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเกษตรกร ยื่นทบทวนสิทธิ รับเงิน 15000

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com คนที่ผ่านเกณฑ์ตามาตรการจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท เป็ฯเวลลา 3 เดือน ซึ่งผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ แต่จะมีมาตรการมารองรับชาวเกษตรกรเช่นกัน หลายๆคนจึงเกิดความสงสัยว่า หัวหน้าครอบครัวขึ้นทะเบียนเกษตรกร สมาชิกในครอบครัวสามารถรับเงินตามมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ได้หรือไม่

เราไม่ทิ้งกัน
ทางด้าน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า สมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร แล้วไปทำอาชีพอื่นสามารถ ยื่นทบทวนสิทธิ และลงทะเบียนใหม่ได้ ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com เพราะว่าในการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร ได้ส่งรายชื่อไปให้การคลัง ก็คือเป็นไปตามรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียน เพราะฉะนั้นในกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ก็จะขึ้นชื่อเฉพาะหัวหน้าครัวเรือน

ตรวจสอบถานะเกษตรกร

วิธียื่นทบทวนสิทธิ เข้าไปที่เว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com คลิกปุ่มสีม่วง ยื่นทบทวนสิทธิ กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และวัน เดือน ปี เกิด จากนั้นคลิกยื่นทบทวนสิทธิ หากคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิตรงตามที่กำหนดไว้ ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 15000 บาท

ยื่นทบทวนสิทธิ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ได้กำหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิในวันอาทิตย์ที่ 10 พค 2563 เวลา 24 00 น
ขอบคุณ thairath
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon