ภูเก็ต จ่อคลายล็อก 16 พฤษภาคม ใครเดินทางเข้าพื้นที่ ต้องกักตัว 14 วัน

ภูเก็ต จ่อคลายล็อก 16 พฤษภาคม ใครเดินทางเข้าพื้นที่ ต้องกักตัว 14 วัน

วันที่ 13 พฤษภาคม 63 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงแนวทางการผ่อนคลายการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ภายหลังคณะกรรมการโรค ติดต่อจังหวัดภูเก็ต ณ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้เปิดทุกช่องทาง การเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต


โดยเสนอขอเปิดใช้สนามบินภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 16 พ.ค.เป็นต้นไป โดยประสานไปยัง ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื่องจากทางสำนักงานการบินพลเรือนฯ ได้เห็นชอบให้ปิดการใช้สนามบินภูเก็ตไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.2563 ที่จะถึงนี้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ก่อนหน้านี้

ส่วนการเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตทางบก ผ่านทางด่านท่าฉัตรไชย และทางน้ำ โดยทางเรือ ผ่านทางท่าเรือต่างๆ นั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้มีมติเห็นชอบเปิดให้เดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.นี้เป็นต้นไปเช่นกัน

แต่เนื่องจากมีข้อกำหนด ฉบับที่ 5 (7) ตลอดจนมีข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมการแพร่ของ Covid 19ทางจังหวัดจะต้องส่งเรื่องการขอเปิดด่านท่าฉัตรไชยและการเดินทางทางน้ำ ไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ของ Covid 19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เพื่อขอความเห็นชอบก่อน จึงจะสามารถดำเนินการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวได้
ส่วนมาตรการรองรับ บุคคลเข้ามาในพื้นที่ภูเก็ต จะต้องกรอกแบบฟอร์มการเข้าจังหวัดภูเก็ต ส่งมายังฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจะต้องโหลดแอปพลิเคชัน หมอชนะ เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและการสอบสวนโรค และทุกคนที่จะเข้ามายังเกาะภูเก็ตจะต้องเข้าสู่ระบบการกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

ที่มา amarintv
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon