คลัง ยืนยันช่วยกลุ่ม 1.7 ล้านคน

คลัง ยืนยันช่วยกลุ่ม 1.7 ล้านคน

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID โดยจนถึงวันพรุ่งนี้ 15 พ.ค. กระทรวงการคลังจะปิดรับเรื่องร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์ และคาดว่าปิดทบทวนสิทธิการช่วยเหลือในวันที่ 17 พ.ค. ทั้งนี้ การเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนของกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. ถึง 12 พ.ค.63 หรือตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา มีผู้มายื่นร้องเรียนรวมประมาณ 1.5 หมื่นคน


นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จนถึงวันที่ 12 พ.ค. มีผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน จากรัฐบาลแล้ว 14.2 ล้านคน ส่วนการทบทวนสิทธิคนที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ และยื่นขอทบทวนสิทธิทั้งในระบบออนไลน์ และยื่นร้องเรียนที่โต๊ะรับเรื่องราวร้องเรียนของกระทรวงการคลัง ที่จัดตั้งขึ้นที่กรมประชาสัมพันธ์ จะแล้วเสร็จ 98 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 17 พ.ค.นี้

ประชาชนร้องเรียน

นายลวรณ กล่าวว่า ในส่วนคนที่ลงทะเบียนในระบบ แต่ระบบระบุว่าเป็นการลงทะเบียนไม่สำเร็จนั้น มีอยู่ 1.7 ล้านคน กระทรวงการคลังจะไม่ทอดทิ้งจะหาช่องทางช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป สอดคล้องกับชื่อของโครงการว่า เราไม่ทิ้งกัน ส่วนคนที่ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ก็พบว่ามีความผิดพลาดในเรื่องบัญชีที่กำหนดให้โอนเงินเข้า เช่น ใช้บัญชีที่มีชื่อร่วม หรือไม่ได้ใช้บัญชีที่มีชื่อของตนเอง ใช้บัญชีที่เป็นชื่อของบุตร ตามข้อกำหนดต้องเป็นบัญชีในชื่อของคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือเท่านั้น

ประชาชนร้องเรียน
นับตั้งแต่เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 28 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มีคนลงทะเบียนรวม 28.8 ล้านคน แต่ในจำนวนนี้มีคนที่ลงทะเบียนซ้ำและหรือเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ เช่น เป็นคนในระบบประกันสังคม หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น คาดว่าจะมีคนผ่านสิทธิและได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมดไม่เกิน 16 ล้านคน

ทางคลัง ย้ำชัด จะไม่ทอดทิ้ง 1.7 ล้านคน ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ไม่สำเร็จ จะหาช่องทางช่วยเหลือที่เหมาะสม 17 พ.ค. นี้ ปิดช่องทบทวนสิทธิทั้งออนไลน์ โต๊ะรับเรื่องร้องเรียน
ขอบคุณ กระทรวงการคลัง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon