เศรษฐีน้ำใจงาม แจกเงินและข้าวสาร หมู่บ้านละ 1 ล้าน

เศรษฐีน้ำใจงาม แจกเงินและข้าวสาร หมู่บ้านละ 1 ล้าน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีคุณตารายหนึ่ง คือคุณตากมล ศรีภูริปรีชานนท์ อายุ 87 ปี ได้หอบเงินและข้าวสารรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ในช่วงสถานการณ์co vid19 ในช่วงนี้ ที่หมู่ 1 บ้านคอนโตนด ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคุณตานั้นได้ทำการแจกเงินเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน หลังละ 1000 บาท พร้อมทั้งข้าวสารอีกหลังละ 10 กิโลกรัม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ต้องพบเจอกับสถานการณ์ในช่วงนี้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ขาดรายได้และตกงานกันเป็นจำนวนมาก ส่วนมากก็จะประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ก็ทำให้มีรายได้ลดลง เนื่องจากสินค้าทางการเกษตรมีการชะลอตัวและราคาตก

โดยการแจกจ่ายของคุณตานั้น เหตุผลที่มาแจกจ่ายในหมู่บ้านนี้เพราะหมู่บ้านนี้เป็นบ้านเกิดของคุณตากมล ที่เกิดในหมู๋ที่ 1 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่คุณตากมลได้ไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 67 ปี หลังจากที่เริ่มมีฐานะในการใช้ชีวิตที่กรุงเทพมหานคร ก็ได้กลับมาช่วยเหลือทางโรงเรียน วัด และชาวบ้านในหมู่บ้านเกิดนี้อยู่เป็นประจำโดยในการแจกจ่ายนั้น คุณตากมลได้ขนข้าวสารมาจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้าวสารที่ได้จากนาของคุณตาเอง มาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านครัวเรือนละ 10 กิโลกรัม และเงินสด 1000 บาท เพื่อให้ชาวบ้านได้บรรเทาจากเหตุการณ์co vid19 ในช่วงนี้ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นี้ต่างบอกว่ารู้สึกประทับใจกันเป็นอย่างมาก
ด้านนายชูศักดิ์ รอดเกลี้ยง ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ของตำบลบ้านเนินได้เผยว่า คุณตากมลมักจะเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเกือบทุกปี เพื่อมาช่วยเหลือวัด โรงเรียน รู้สึกซาบซึ่งใจมากที่คนในพื้นที่ของตนเองไปอาศัยในกรุงเทพมหานครแล้วมีความเจริญรุ่งเรือง จึงกลับมาช่วยเหลือบ้านเกิด โดยชาวบ้านก็ได้เก็บผักสวนครัวที่ปลูก มาไว้ให้คุณตากลับไปรับประทานที่กรุงเทพกันอีกด้วยคุณตากมลได้เปิดเผยว่า ความตั้งใจในตอนนี้คือจะตั้งกองทุนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้านของตำบลบ้านเนิน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพื่อให้ชาวบ้านได้บริหารเป็นกองทุนหมุ่นเวียนกันอีกด้วย
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon