เราไม่ทิ้งกัน ย้ำ ผู้ขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ 1 แสนคน รีบมาแสดงตัวด่วน

เราไม่ทิ้งกัน ย้ำ ผู้ขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ 1 แสนคน รีบมาแสดงตัวด่วน

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ความคืบหน้าล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ค. 2563 สำเร็จเรียบร้อยแล้วร้อยละ 99 ในส่วนที่ยังคงเหลืออีกเพียงร้อยละ 1 คือการดำเนินการในส่วนที่ยังตกค้างเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ สำหรับมาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านราย มีการลงทะเบียนซ้ำ 4.8 รายการ และลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย ทำให้มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ จำนวน 22.3 ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย ไม่ได้รับสิทธิ์ 7 ล้านราย และอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์ 2.4 แสนรายสถานะได้รับสิทธิ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์ 2.4 แสนราย ประมาณ 1 แสนราย เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่สามารถเจอตัวได้ย้ำ ผู้ขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ 1 แสนคน รีบมาแสดงตัวด่วน หลังทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่สามารถติดต่อได้ ก่อนหมดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ 15,000 บาท
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon