เปิดเงื่อนไข คนไทยในญี่ปุ่น ขอรับเงินช่วยเหลือ รายละ 1 แสนเยน

เปิดเงื่อนไข คนไทยในญี่ปุ่น ขอรับเงินช่วยเหลือ รายละ 1 แสนเยน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 在東京タイ王国大使館 ได้โพสต์การช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่น จากสถานการณ์ cd 19 โดยระบุข้อความว่า รายละเอียดการขอรับเงินช่วยเหลือ 1 แสนเยน สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น หากท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนสํามะโนประชากร ณ วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2020
แหล่งข้อมูล กระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่น


โพสต์ดังกล่าว

คำชี้แนะสำหรับเงินจ่ายพิเศษ 1 แสนเยน มีรายละเอียดดังนี้
ผู้เข้าข่าย
ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนสำมะโนประชากร ณ วันที่ 27 เม.ย. 2020
ยื่นคำขอได้เมื่อไหร่
วันเริ่มรับคำขอวันแรก จะถูกกำหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และจะส่งเอกสารคำขอให้ทางไปรษณีย์ให้โดยเร็วที่สุด ขอให้ยื่นคำขอภายในสามเดือนนับจากวันเริ่มรับคำขอวันแรกภาพจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 在東京タイ王国大使館


ภาพจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 在東京タイ王国大使館
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon