คลัง เตรียมช่วยเหลือรอบ 2 จ่าย อีก 13 ล้านคน

คลัง เตรียมช่วยเหลือรอบ 2 จ่าย อีก 13 ล้านคน

จากกรณี กระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID เป็นการแจกเงินช่วยเหลือคนละ 1000 บาท ระยะเวลา 3 เดือนนั้น ล่าสุดวันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 ได้มีการเปิดเผยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าว ราว 13 ถึง 14 ล้านคน วงเงิน 3 ถึง 4 หมื่นล้านบาทเงินช่วยเหลือ
ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน 1000 บาท 3 เดือน จากการช่วยเหลือรอบ 2 มีดังนี้
1. ผู้สูงอายุ
2. เด็ก
3. ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
4. คนไร้บ้าน
5. คนที่ตกหล่น ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ
6. ผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉิน ในสถานการณ์ CO VID
7. ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล หรือคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้พลาดสิทธิ์จากมาตรการต่าง ๆผู้ไร้บ้าน

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อน หากบุคคลใดเคยได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือเยียวยาเกษตรกร ไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือนี้ ซึ่งคาดว่าตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์จะอยู่ที่ 12.5 ล้านคนโดยกระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะยื่นให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท พิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อในวันที่ 29 พฤษภาคม ต่อไป และคาดว่าจะแจกเงินได้ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม 2563
ขอบคุณ กระทรวงการคลัง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+

1 comentários:

ช่วบดูด้วยนะค่ะทบทวนสิทค่ะรอยุนะค่ะ


EmoticonEmoticon