โอนเงินรอบ 2 3 เราไม่ทิ้งกัน

โอนเงินรอบ 2 3 เราไม่ทิ้งกัน

สำหรับหลายๆคนที่ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 5000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15000 บาท จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน ยื่นทบทวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้เราไม่ทิ้งกัน

สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน ว่าได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่ เพียงทำตาม 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ แถบสีเทา หรือ คลิกที่นี่
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว อาทิ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ และ วัน เดือน ปีเกิด
สำหรับท่านที่ได้รับเงินแล้ว และได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือครั้งแรก ในเดือนเมษายน จะได้รับเงินในเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน ตรงกับวันที่ได้รับเงินในครั้งแรกเช่น ได้รับเงินครั้งแรกในวันที่ 8 เมษายน ก็จะได้รับเงินในวันที่ 8 พฤษภาคม และ 8 มิถุนายน เช่นเดิม หากตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไปสำหรับใครที่ได้รับเงินแล้วก็ดีใจด้วยครับ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ก็ขอให้ได้กันทุกคนครับ
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon