ธ.ก.ส. เร่งโอนเงินเกษตรกร ให้ครบ 2 ล้านราย ภายใน 4 วัน

ธ.ก.ส. เร่งโอนเงินเกษตรกร ให้ครบ 2 ล้านราย ภายใน 4 วัน

จากกรณีที่ประชุมครม.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ co vid19 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยตรงรายละ 5000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 27 พฤษภาคม มีรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทยอยโอนเงิน 5000 บาท ให้กับเกษตรกรกลุ่มล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบเกณฑ์ตามรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณืแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าจะโอนทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ครบทั้งสิ้น 2019434 ราย ภายใน 4 วัน คือตั้งแต่วันที่ 26 ถึง 29 พฤษภาคมนี้

ทั้งนี้ เว็บไซต์ช่วยเหลือเกษตรกรยังคงเปิดให้เกษตรกรตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังเปิดให้อุทธรณ์สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหลังจากรนําข้อมูลอุทธรณ์เข้าระบบแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาคจะดําเนินการตรวจสอบข้อมูลภายใน 3 วันอย่างไรก็ตาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส ได้ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องถึงกรณีที่เกษตรกรกว่า 4 แสนราย ที่ไม่ได้แจ้งเลขบัญชีธนาคารเอาไว้ ทำให้ไม่สามารถรับเงินได้ตามระบบ จึงขอให้เกษตรกรกลุ่มนี้ติดต่อกับทาง ธกส โดยสามารถรับเงินผ่านบัญชีธนาคารอื่น ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่กับ ธกส
นอกจากนี้ เกษตรกรกลุ่มอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น ผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สำนักงานอ้อยและน้ำตาล กรมหม่อนไหม กรมสรรพสามิต หรือ การยางแห่งประเทศไทยซึ่งมีจำนวนกว่า 1.57 ล้านรายนั้น คาดว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสามารถรวบรวมข้อมูลส่งให้ ธกส ภายในวันนี้ และ ธกส จะเร่งโอนเงินให้ทุกรายภายในวันที่ 30 ถึง 31 พฤษภาคมนี้
ขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon