พัชรี เผยกลุ่มบุคคล ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2000

พัชรี เผยกลุ่มบุคคล ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 2000

นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะโฆษกพม. กล่าวถึงหลักเกณฑ์กรณีการขอรับเงินเยียวยา 2,000 บาท โดย นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวงพัฒนาสังคมฯ พร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไร และความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด และต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนแต่ผู้ที่จะได้รับเงิน ต้องเป็นประชาชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆ อาทิ เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น หากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือ จึงจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 2,000 บาท โดยจะให้เพียงแค่กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มเท่านั้น ได้แก่

1เด็ก

2.คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น ไม่ครบ 32

3.คนชรา

4.ผู้เดือดร้อน ที่ได้รับผลกระทบนางพัชรี ยังกล่าวต่อว่า กลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมฯ สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย จะร่วมกันสำรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง เพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุด และตกหล่นให้น้อยที่สุด

หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดือดร้อน อยู่ในสภาวะลำบาก ตกงาน ไม่มีรายได้ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ทุกจังหวัด ในภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย หรือแจ้งมายัง สายด่วน พม. โทร 1300 ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ กระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่นางพัชรี อาระยะกุล

ขอบคุณที่มาจาก ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon