เช็กปฏิทินวันเงินเข้า เงินอุดหนุนบุตร ปี 2563

เช็กปฏิทินวันเงินเข้า เงินอุดหนุนบุตร ปี 2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทีมข่าว ได้รับรายงานนว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ กรมบัญชีกลาง The Comptroller General Department ได้โพสต์ถึงวันเงินออกของ เงินอุดหนุดบุตร ปี 2563 โดยระบุข้อความว่า กรมบัญชีกลางชี้แจงกรณีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าว และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามข้อมูลที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ส่งมายังกรมบัญชีกลาง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้
 
พ.ค. 2563 จ่าย วันศุกร์ที่ 8 พ.ค.63
มิ.ย. 2563 จ่าย วันพุธที่ 10 มิ.ย.63
ก.ค. 2563 จ่ายวันศุกร์ที่ 10 ก.ค.63
ส.ค. 2563 จ่ายวันจันทร์ที่ 10 ส.ค.63
ก.ย. 2563 จ่ายวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย.63
หมายเหตุ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงานฯกรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาพจาก เพจเฟซบุ๊กชื่อ กรมบัญชีกลาง
เรียบเรียง dailyliveexpress
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon