ผ่อนปรนระยะ 3 วันแรก BTS คนเริ่มแน่น

ผ่อนปรนระยะ 3 วันแรก BTS คนเริ่มแน่น

จากสถานการณ์แพร่กระจายของ CO VID ที่ตอนนี้ในประเทศไทยเริ่มพบผู้ติดน้อยลง บางวันแทบไม่พบผู้ติดเพิ่มเลย จึงได้มติผ่อนปรนระยะ 3 ซึ่งหลายๆธุรกิจเริ่มกลับมาเปิดกิจการ ให้บริการเหมือนเดิม แต่ยังคงหาทางป้องกันเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายรอบ 2 ซึ่งวันที่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นวันแรกที่เริ่มมาตรการผ่อนปรนระยะ 3 หลายๆคนเริ่มกลับมาทำงานปกติไดด้แล้ว ทำให้เกิดการสัญจรติดขัดในเช้านี้BTS

ก่อนหน้านี้หลายบริษัทได้มีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน หรือ work from home เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CO VID แต่หลังจากมีการผ่อนปรนระยะ 3 ทำให้ช่วงเช้าวันนี้หลายคนเริ่มเดินทางกลับมาทำงานตามปกติกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจราจรบนท้องถนนที่เริ่มกลับมาติดขัดหลายพื้นที่ รวมไปถึงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ที่คนเร่ิมกลับมาใช้ในการเดินทางจำนวนมาก


ผู้โดยสารเดินทางมาใช้ BTS
ขณะเดียวกันก็ยังมีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารในการขึ้นขบวนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CO VID ซึ่งผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อลดความแออัดในการเดินทาง และอย่าลืมรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการลดการแพร่กระจายของ CO VID

ทั้งนี้ขอให้ทุกคนเตรียมความ เผื่อเวลาในการเดินทาง และหาทางป้องกันตัวเองจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon