การประปานครหลวง เตือน3จังหวัด อย่าใช้น้ำเด็ดขาด

การประปานครหลวง เตือน3จังหวัด อย่าใช้น้ำเด็ดขาด

วันที่ 3 พ.ค. 63 การประปานครหลวง(กปน.) แจ้งเตือนภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการพบว่าค่าคลอไรด์เกินเกณฑ์หลายพื้นที่ สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ
แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็ กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่ว ย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค เพราะค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ เป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง)
ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน) ควรสำรองน้ำไว้ใช้บริโภคในช่วงที่ค่าคลอไรด์เกินเกณฑ์
(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ขอบคุณ การประปานครหลวง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon