ครม ไฟเขียวยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน อีก 3 ปี

ครม ไฟเขียวยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน อีก 3 ปี

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศ หลายๆหน่วยงานจึงมีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนทุกหน่วยงาน ซึ่งทุกปีหลายคนต้องเสียภาษีเงินได้ แต่ในปีนี้ได้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา วันนี้ 13 พค นส รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ครม อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนส รัชดา ธนาดิเรก

โดยการขย ายระยะเวลา การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับวิสาหกกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้ไม่เกิน 1จุด8 ล้านบาทต่อปี ออกไปอีก 3 ปี สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มค 2563 ถึงวันที่ 31 ธค 2565 จากเดิมที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 330 พศ 2560 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธค 2562การดำเนินการตามมาตรการภาษีดังกล่าว จะไม่ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้ เนื่องจากปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อยู่แล้ว แต่หากกำหนดให้จัดเก็บภาษีเงินได้ของวิสาหกิจชุมชน จะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 15 ล้านบาท

นอกจากนี้ การขย ายเวลาการยกเว้นภาษีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่อง

1 บรรเทาภาระภาษีให้วิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2 เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและสามารพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการของชุมชนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต
3 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนรวมตัวประกอบกิจการเพื่อสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับวิสาหกกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล มีเงินได้ไม่เกิน 1จุด8 ล้านบาทต่อปี ออกไปอีก 3 ปี

เรียบเรียง mumkhao
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon