สรุปประเด็นการจ่ายบิลค่าไฟ หากได้ใช้ไฟฟรี ส่วนลด 3 เดือน

สรุปประเด็นการจ่ายบิลค่าไฟ หากได้ใช้ไฟฟรี ส่วนลด 3 เดือน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ในฐานะโฆษกการไฟฟ้านครหลวง และ นายวิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมแถลงข่าวแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ Covid เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 โดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นหน่วยเดือนฐาน ในการเปรียบเทียบการคำนวณค่าไฟฟ้าตามมาตรการที่กำหนดสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

การไฟฟ้านครหลวง ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟรี 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค. 63)

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3 ได้รับส่วนลด 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค. 63 ตามหลักโดยใช้บิลค่าไฟเดือน ก.พ.ของแต่ละบ้านเป็นฐาน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1.1 ได้รับสิทธิ์ใช้ไฟฟรี 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค. 63)

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1.2 และ 1.2 ได้รับส่วนลด 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค. 63 ตามหลักโดยใช้บิลค่าไฟเดือน ก.พ.ของแต่ละบ้านเป็นฐาน)

วิธีคิดส่วนลด

ใช้น้อยกว่าเดือนฐานคิดตามจริง

ใช้ไม่เกิน 800 หน่วยคิดเท่ากับเดือนฐาน

ใช้ 801 หน่วยแต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย (คิดเท่าเดือนฐาน + 50% ของหน่วยส่วนเกิน)

ใช้เกิน 3,000 หน่วย (คิดเท่าเดือนฐาน + 70 % ของหน่วยส่วนเกิน)กรณีผู้ที่ยังไม่จ่ายบิล

การไฟฟ้านครหลวง แนะนำว่าให้รอจ่ายบิล ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. เป็นต้นไป โดยเมื่อนำบิล (ไม่มีการออกบิลใหม่) ไปจ่ายทุกช่องทาง ระบบจะปรับปรุงยอดอัตโนมัติโดยมีส่วนลดให้แล้ว ส่วนกรณีผู้ที่จ่ายผ่านการหักจากบัญชีธนาคารและบัตรเครดิต จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนะนำว่าให้รอจ่ายบิล ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. เป็นต้นไป โดยเมื่อนำบิล (ไม่มีการออกบิลใหม่) ไปจ่ายทุกช่องทาง ระบบจะปรับปรุงยอดอัตโนมัติโดยมีส่วนลดให้แล้ว ส่วนกรณีผู้ที่จ่ายผ่านการหักจากบัญชีธนาคารและบัตรเครดิต จะหักตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. เป็นต้นไป

หมายเหตุ: ทั้งสองการไฟฟ้าจะไม่มีนโยบายตัดไฟในช่วง สถานการณ์ Covid 19

กรณีผู้ที่จ่ายบิลไปแล้ว

การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะนำส่วนเกินจากที่จ่ายบิลในเดือน มี.ค. และเดือน เม.ย. ไปหักเป็นส่วนลดให้กับบิลในเดือน มิ.ย. โดยไม่คืนเป็นเงินสด

สามารถตรวจสอบยอดค่าไฟใหม่ การไฟฟ้านครหลวงที่เว็บไซต์ www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เว็บไซต์ www pea.co.th ตั้งแต่ 12 พ.ค ตั้งแต่ 8 พ.ค.

ขอบคุณ workpointnews
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon