คลังเผย อีก 4 แสนคน อาจพลาดรับเงิน 15000

คลังเผย อีก 4 แสนคน อาจพลาดรับเงิน 15000

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางรัฐบาลเปิดมาตรการช่วยเหลือประชาชน รับจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID จะได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ 5000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ซึ่งตอนนี้ได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้


เราไมทิ้งกัน

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการได้รับการโอนเงินช่วยเหลือไปแล้วหลายล้านราย คาดว่าภายในวันที่ 17 พค 2563 จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ โดยอาจมีกลุ่มที่ตกค้างบ้าง เช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูล และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัว เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้าง

ได้รับสิทธิ
ขณะที่ กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม มีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6จุด1 ล้านคน ยังขาดอีก 4 แสนคน โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์ เงินมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ได้ขย ายเวลารับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท ที่กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พค 2563 เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08 00 ถึง 18 00 น
ขอบคุณ กระทรวงการคลัง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon