จ่อลดเคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตี 3 ขยายปิดห้าง ชงกินข้าวในร้านด้วยกันได้

จ่อลดเคอร์ฟิว 5 ทุ่มถึงตี 3  ขยายปิดห้าง ชงกินข้าวในร้านด้วยกันได้

วันที่ 28 พ.ค. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้ง covid-19 ที่มีพล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นประธาน และมีหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ในศบค. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการพิจารณากิจการและกิจกรรม ที่จะได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 3

โดยได้เสนอต่อที่ประชุมศบค.ชุดเล็ก เรื่องการผ่อนปรนการปรับลดเวลาเคอร์ฟิวลง 1 ชั่วโมง จากเดิม 5 ทุ่มถึงตี 4 ปรับลดเป็น 5 ทุ่มถึงตี 3 เบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบแล้ว และจะนำเข้าขอมติที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่จะประชุมวันที่ 29 พ.ค. เวลา 09.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล

นอกจากนี้ยังจะผ่อนคลายโดยปรับเวลาการปิดห้างสรรพสินค้า จากเดิมที่ปิดเวลา 20.00 น. เป็นปิดเวลา 21.00 น. และให้ร้านค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดบริการได้เพิ่มเติม และยังจะมีการผ่อนปรนโดยอนุญาตให้ร้านนวดแผนไทย กลับมาเปิดให้บริการได้ ส่วนร้านตัดผม อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถให้บริการเพิ่มเติมจากเดิมที่ตัด สระ ซอย เท่านั้น มาเป็นให้สามารถทำสีผมได้ด้วย แต่ต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด

รวมทั้งจะอนุญาตให้จัดงานแสดงสินค้าในพื้นที่ไม่เกิน 2 หมื่นตารางเมตร เพื่อให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโรงแรมสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ นอกจากนี้จะเสนอให้ศบค.พิจารณาถึงการอนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารภายในร้านด้วยกัน สำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มประมาณ 4-6 คนด้วย
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon