ธกส. พบชื่อผู้เสียชีวิตนับแสน โผล่รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5 พัน

ธกส. พบชื่อผู้เสียชีวิตนับแสน โผล่รับเงินเยียวยาเกษตรกร 5 พัน

สำหรับมาตรการ เยียายาเกษตรกร ที่มีการช่วยเหลือชาวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ครอบครัวละ 15,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน ซึ่งมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกไปแล้วในวันที่ 15 พ.ค.63 ที่ผ่านมา ล่าสุด นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ที่ ธ.ก.ส. ได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบแรก จำนวน 8.43 ล้านคน โดยเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมงซึ่งธนาคารได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน ระบบประกันสังคม และข้าราชการบำนาญ พบว่า มีผู้ซ้ำซ้อนอยู่ 1.7 ล้านคน ซึ่งได้ส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการจ่ายเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลชุดแรกกลับมาที่ ธ.ก.ส. จำนวน 3.35 ล้านคน ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ได้ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง พบว่า มีผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน 527 คน โดยตามข้อมูลชุดแรก ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้ว 3.2 ล้านคน ส่วนที่เหลือยังมีปัญหาไม่มีเลขที่บัญชีโดยต้องการให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิแจงเลขที่บัญชีผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อที่ธนาคารจะได้เร่งโอนเงินได้www.เยียวยาเกษตรกร.com

ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลชุดที่ 2 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 3.5 ล้านราย ซึ่งธนาคารได้นำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย พบว่า เป็นผู้เสียชีวิตแล้ว ทั้งสิ้น 1.09 แสนราย และในกลุ่มนี้มีข้าราชการที่ทำเกษตร จำนวน 9.1 หมื่นราย ธ.ก.ส. จะดำเนินการส่งข้อมูลเกษตรกรที่เสียชีวิตแล้ว ไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาว่าจะจ่ายเงิน ให้ทายาทของผู้เสียชีวิตหรือไม่ และในส่วนของกลุ่มข้าราชการ จะยังไม่มีการจ่ายเงิน 5,000 บาทให้ จนกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยืนยันมาอีกครั้ง เนื่องจากมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยทั้งนี้ ธ.ก.ส. กระทรวงเกษตรฯ พบคนเสียชีวิต กว่า 1.09 แสนคน รับเงินเยียวยาเกษตร 5,000 บาท จ่อจ่ายให้ทายาทผู้เสียชีวิต แต่หลายฝ่ายกลับไม่เห็นด้วย
ขอบคุณ กระทรวงเกษตรและะสหกรณ์
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon