ครม.ชี้ ข้าราชการทำเกษตร อดได้ 5 พัน ใครรับแล้วต้องหักเงินเดือนคืน

ครม.ชี้ ข้าราชการทำเกษตร อดได้ 5 พัน ใครรับแล้วต้องหักเงินเดือนคืน

จากกรณีข้าราชการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรจำนวน 9.1หมื่นราย ยื่นขอรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน รวม 15,000 บาทกรณีดังกล่าวนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวว่ามีการหารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และมีความชัดเจนว่า ข้าราชการไม่ควรได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรในส่วนนี้โดยจะต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ และความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และคาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ต่อไป
ล่าสุด วันที่ 26 พ.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชี้ขาดกรณีข้าราชการ 9.1 หมื่นคน ทำการเกษตรว่าจะเข้าหลักเกณฑ์รับเยียวยาเกษตรกรด้วยหรือไม่นั้นผลการประชุมครม.สรุปว่า ข้าราชการ 9.1 หมื่นคนไม่มีคุณสมบัติ หรือเข้าข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 ซึ่งหากมีการโอนเงินให้ข้าราชการกลุ่มนี้แล้ว ให้ดำเนินการหักเงินเดือน หรือค่าตอนแทน เพื่อนำเงินกลับเข้ามาไว้ในโครงการตามเดิม
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon