เผย 6 แนวทางต้องปฏิบัติ รับมือช่วงโรงเรียนเปิดเทอม

เผย 6 แนวทางต้องปฏิบัติ รับมือช่วงโรงเรียนเปิดเทอม

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ตอนนี้ของประเทศไทยเริ่มดีขึ้นแล้ว แต่ยังคงหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้มีผู้ติดเพิ่มขึ้น รวมถึงการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค.นี้ หลังจากมีการเลื่อนเปิดเทอมนาน ล่าสุด แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการเปิดภาคเรียน หรือ เปิดเทอม ในเดือนกรกฎาคม 2563โดยสถิติการติด CO VID ในประเทศไทยพบว่า กลุ่มเด็ก 10 ถึง 19 ปี มีอัตราการติดร้อยละ 3.81 ส่วนใหญ่อาการไม่แรงหรือไม่แสดงอาการ เมื่อมาโรงเรียนใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดร่วมกัน 5 ถึง 7 ชั่วโมงต่อวัน นานกว่าการเดินในห้างสรรพสินค้า จึงไม่ปลอดภัยในกลุ่มเพื่อน ซึ่งเมื่อเด็กกลับบ้านจะอยู่ใกล้ชิดและแพร่ไปสู่คนในครอบครัวได้

ทั้งนี้ การเปิดภาคเรียน โรงเรียนจะต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมเปิดเรียนอย่างปลอดภัย โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่าย จัดทำมาตรการและคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาป้องกัน CO VID ให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และชี้แจงแนวทางปฏิบัติกับบุคลากรสาธารณสุข จัดอบรมครู รอบรู้สุขอนามัย ในโรงเรียนรองรับสถานการณ์ CO VID กลางเดือนมิถุนายน 2563 ให้โรงเรียนประเมินตนเองตามแพลตฟอร์มไทยสต็อป CO VIDนักเรียน

แพทย์หญิงพรรณพิมล ระบุอีกว่า เมื่อเปิดภาคเรียน โรงเรียนจะต้องดำเนินการ 6 แนวทาง ดังนี้
1. การมีมาตรการคัดกรอง เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากมีความไม่ปลอดภัย หากเด็กมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน
3. จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมืออย่างเพียงพอ
4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน
5. เน้นการทำความสะอาดสิ่งที่ต้องสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก
6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็กใกล้เปิดเทอมกันแล้ว หลังจากเลื่อนมาหลายเดือน ซึ่งสถานศึกษาแต่ละที่ต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกัน CO VID เพื่อไม่ให้กลับมาแพร่กระจายอีกครั้ง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon