เกษตรกรกลุ่มแรก 8 ล้านราย เตรียมรับเงินช่วยเหลือ 5000

เกษตรกรกลุ่มแรก 8 ล้านราย เตรียมรับเงินช่วยเหลือ 5000

สำหรับมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CO VID โดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 15000 บาท โดยแบ่งจ่ายเดือนละ 5000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน พค ถึง กค 63 จำนวน 10 ล้านราย ล่าสุด นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส เปิดเผยว่า สำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ธกส จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธกส แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

นายอภิรมย์ กล่าวอีกว่า กรณีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 พค 63 จะไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรฯ จัดส่งให้ ธกส กลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 8จุด35 ล้านราย เป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียง ณ วันที่ 30 เมย 63 ดังนั้น เกษตรกรจะสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น หลังจากได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการเกษตรกร

โดยเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่ 27 พค 63 และ ธกส จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่ 2 พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชี ธกส ในวันที่ 29 พค 63 เป็นต้นไป นอกจากนี้ เว็บไซต์ www เยียวย าเกษตรกร com ยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ โดยเกษตรกรที่ได้รับเงินกลุ่มแรกกว่า 8 ล้านราย สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 15 พค 63 เป็นต้นไปเกษตรกร 8 ราย เตรียมรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ในวันที่ 15 พค 63 นี้ สำหรับเกษตรกรคนอื่นที่ยังไม่ได้ให้รอตรวจสอบ รับเงินรอบต่อไป
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon