8 สถานที่ยื่นอุทธรณ์ เกษตรกร

8 สถานที่ยื่นอุทธรณ์ เกษตรกร

เรียกได้ว่าทยอยจ่ายทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่รัฐมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก CO VID 5000 บาท จำนวน 3 เดือน สำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ หรือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินาจากสาเหตุต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดให้ขอ อุทธรณ์เงินเยียวย าเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.ถึง5 มิ.ย.63 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ได้รวบรวม คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับปัญหาการอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ไว้ดังนี้
1. เกษตรกรยื่นอุทธรณ์สิทธิ์เยียวยาเกษตรกรได้ที่ไหน ตอบ เกษตรกรสามารถยื่นอุทธรณ์เยียวยาได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ดังนี้
1.สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
2.สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
3.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
4.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1ถึง8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1ถึง4
6.สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหรือสาขา
8.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2. ขั้นตอนการอุทธรณ์สิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรเป็นอย่างไร ตอบ หลังจากมีการนำข้อมูลอุทธรณ์เข้าระบบแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนภูมิภาค จะตรวจสอบข้อมูลภายใน 3 วัน นับจากขึ้นทะเบียน


หากมีการอนุมัติ เกษตรกรก็จะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา
หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบข้อมูลภายใน 5 วัน นับจากภูมิภาคดำเนินการ
หากมีการอนุมัติ เกษตรกรก็จะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา
หากไม่สามารถพิจารณาได้ ข้อมูลก็จะถูกส่งต่อไปยัง คณะกรรมการเยียวยาฯ ตรวจสอบข้อมูลภายใน 12 วัน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย
หากมีการอนุมัติ เกษตรกรก็จะได้สิทธิ์รับเงินเยียวยา
หากไม่อนุมัติ เกษตรกร ก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยา
3. หลังจากขออุทธรณ์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์สิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ไหน ตอบ เกษตรกรตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th หรือ คลิกที่นี่

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสถานะอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรฯ มีดังนี้
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน
กดคำว่า ตรวจสอบสถานะ จากนั้นระบบจะแสดงผลว่าได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่ หากไม่ได้รับสิทธิ์ จะมีเหตุผลบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเหตุใด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แล้ว หากมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com
ขอบคุณ ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon