เงินช่วยเหลือเกษตรกร จ่ายจริงแค่ 8 ล้านคน

เงินช่วยเหลือเกษตรกร จ่ายจริงแค่ 8 ล้านคน

จากกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก CO VID เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนว่า โดย ธ.ก.ส. คาดว่า จะสามารถจ่ายเงินเดือนแรกให้เกษตรกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งรายชื่อมาแล้วเสร็จ ได้ภายในวันที่ 31 พ.ค. โดยมีการจ่ายทั้งวันเสาร์ และอาทิตย์ เพื่อเก็บตกการโอนรอบสุดท้ายของเกษตรกรกลุ่มที่ 2 กระทรวงเกษตรฯ นำไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนประมาณ 1.57 ล้านคนเกษตรกร

โดยจะมีการโอนเงินให้เกษตรกรอีกกว่า 500,000 ราย ทำให้มีเกษตรกรได้รับเงินโอนแล้วกว่า 6.2 ล้านราย และที่เหลือเสาร์ที่ 30 ถึง 31 พ.ค. จะโอนเงินให้กลุ่มที่ 2 ประเมินเบื้องต้น น่าจะมีเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือกว่า 8 ล้านคน คงไม่ถึง 10 ล้านคน เพราะเกษตรกรบางรายทำอาชีพหลายอย่าง ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือจะให้แค่ 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นเกษตรกร

สำหรับเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แล้ว และส่งรายชื่อมายัง ธ.ก.ส. แล้วพบว่าไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจากไม่พบบัญชีเงินฝาก ล่าสุดจำนวนเหลือ 256,000 ราย จากก่อนหน้านี้ 400,000 ราย อยากให้เกษตรกรแจ้งบัญชีเงินฝากกรณีที่เป็นบัญชีจากธนาคารอื่น ที่ www.เยียวย าเกษตรกร.comซึ่งสาเหตุที่จ่ายจริงแค่ 8 ล้านคน เนื่องจาก พบบางคนทำหลายอาชีพ และจะเร่งโอนกลุ่ม 2 ภายใน 31 พ.ค.63

ขอบคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon