เหล่ากาชาดสมุทรสาคร นำอาหารจากโรงครัวพระราชทาน ส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุ

เหล่ากาชาดสมุทรสาคร นำอาหารจากโรงครัวพระราชทาน ส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุ

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า 2019 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้ง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาคร เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า 2019โดยในวันนี้ (10 พ.ค.63) นับเป็นวันที่ 4 ของการดำเนินโครงการครัวพระราชทานฯ ซึ่งนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้แทนสภากาชาดไทย และสมาชิกกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันปรุงอาหารสุกใหม่เป็นเมนูผัดพริกสดรวมมิตร หมู กุ้ง ปลาหมึก และมีไข่ต้มอีก 1 ฟอง แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มารับอาหารจากครัวพระราชทาน บริเวณด้านหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร และมอบให้แก่ตัวแทนพื้นที่ต่างๆ นำไปแจกจ่ายอย่างทั่วถึงอีกด้วยภาพจาก ชูชาต แดพยนต์ ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดสมุทรสาคร

ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้แทนสภากาชาดไทย ได้นำคณะลงพื้นที่ไปมอบอาหารจากครัวพระราชทานให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยในการนี้ยังได้นำถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย ไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับครัวพระราชทานแห่งแรกที่จังหวัดสมุทรสาครนี้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ แล้วแจกจ่ายไปยังประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ วันละ 1,000 – 1,200 ชุดภาพจาก ชูชาต แดพยนต์ ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัดสมุทรสาคร
โดยจะคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาด มีการจัดการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรที่เตรียมเครื่องปรุงจะแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายก็ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร
เรียบเรียงโดย สยามนิวส์
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon