นศ ผู้ใช้แรงงาน ยื่น เลิก พรก ฉุกเฉิน ต้องช่วยเหลือ ปชช ทุกคน

นศ ผู้ใช้แรงงาน ยื่น เลิก พรก ฉุกเฉิน ต้องช่วยเหลือ ปชช ทุกคน

วันที่ 28 พ.ค. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษามหาลัยธรรมศาสตร์ นักกิจกรรมทางการเมือง นำ ตัวแทนกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรม สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และเครื่องหนังแห่งประเทศไทย สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษา แห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ยื่นหนังสือถึง พล อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว กลาโหม เรื่อง รัฐบาลต้องยกเลิก พรก ฉุกเฉิน และแจกเงินให้ประชาชนอย่างทั่วหน้า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พรก ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 63 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 63 ซึ่งการขยายระยะเวลา พรก.ฉุกเฉิน สร้างความลำบากให้แก่ประชาชนจำนวนมาก

ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่มีการประกาศใช้ พรก ฉุกเฉินนั้นกลับมี เหตุการณ์จับกุมหรือข่มขู่ดำเนินคดีข้อหาละเมิด พรก ฉุกเฉินกับนิสิตนักศึกษานักเคลื่อนไหวทางสังคมและแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปที่พูดถึงรัฐบาลเกิดขึ้นหลายครั้ง

โดยแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่มักจะกล่าวหานิสิตนักศึกษาและประชาชนเหล่านั้น กระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสร้างความวุ่นวายในสังคม ไม่ได้กล่าวถึงการควบคุมการแพทยระบาดของโรคโควิด-19 แต่อย่างใด แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมโรคแต่ใช้เพื่อควบคุมประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล

การขยายระยะเวลาการใช้ พรก ฉุกเฉิน จึงเป็นการช่วยโอกาสปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยใช้สถานการณ์การแพร่กระจาย CO VID เป็นข้ออ้างเท่านั้น การขยายเวลา พรก ฉุกเฉิน สร้างความลำบากให้กับประชาชนจำนวนมาก

โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานที่ขาดแคลนรายได้เนื่องจากถูกเลิกจ้างหรือไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ อีกทั้งมาตรการจำกัดการออกจากเคหะสถานในยามวิกาล เคอร์ฟิว ยังส่งผลให้ประชาชนและพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ทำงานในช่วงกลางคืนประสบความลำบากในการเดินทาง รัฐบาลยังไม่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนดังจะเห็นว่ามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ดำเนินไปแล้วเต็มไปด้วยความล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพ

เป็นผลให้ประชาชนจำนวนมากตกหล่นจากมาตรการเยียวยาของรัฐ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและแรงงานในภาคเกษตรกรรม การขยายอายุ พรก.ฉุกเฉิน เพียงเพื่อให้รัฐบาลได้รักษาอำนาจของตนไว้ จึงถือเป็นการซ้ำเติมประชาชนอย่างเลือดเย็นและยังเป็นการดูถูกประชาชนอย่างที่สุด

ในขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดได้ทุเลาความรุนแรงลงไปมาก ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดใช้เชื้อโรคเป็นข้ออ้างในการเหยียบหยามประชาชน พวกเรานิสิตนักศึกษานักเรียนและผู้ใช้แรงงานจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกการใช้ พรก ฉุกเฉิน และนำกฎหมายที่สามารถใช้ควบคุมแต่ไม่สามารถใช้จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นพระราชบัญญัติโรคระบาดร้ายแรง พศ 2558 มาใช้แทน

2 ช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างถ้วนหน้า โดยผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนเช่นแรงงานนอกระบบประกันสังคม แรงงานที่จ้างตัวเอง แรงงานในภาคเกษตรกรรม ต้องได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและทันท่วงที หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่ามกลางสถานการณ์อันลำบากเช่นนี้รัฐบาลจะยึดถือประโยชน์ของประชาชนมากกว่าการรักษาอำนาจตัวเองเพราะประเทศไทยย่อมเป็นของประชาชนไทยทุกคน

ขอบคุณ ข่าวสด


แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon