กรุงไทยตอบ ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง

กรุงไทยตอบ ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้


เราไม่ทิ้งกัน

กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน จะต้องเข้าไปดูแลเป็นรายกรณีว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะเหตุผลใด ซึ่งมีทั้งเลขบัตรประชาชนไม่ตรง ก็จะนำมาทบทวนเพื่อหามาตรการช่วยเหลือต่อไป ซึ่งหากตรวจสอบพบว่าเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ก็จะจ่ายเงินทันที อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลืออีกครั้งในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 16 17 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์

ได้รับสิทธิ
กรณีได้รับแจ้งว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ทางธนาคารกรุไทย ได้แจ้งว่า เบื้องต้นแนะนำตรวจสอบข้อมูลการกรอกดังนี้ ข้อมูลที่ส่งไปตรวจสอบ ที่กรมการปกครองมี 5 อย่าง ได้แก่ หมายเลขประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล วันเกิด และเลขรหัสหลังบัตร หมายเลขประชาชน 13 หลัก ต้องตรวจให้ถูกต้อง ตรงตามหน้าบัตรฯ
ชื่อ ต้องไม่มีคำนำหน้านาม เช่น นาย นาง หรือ ยศ นามสกุล มีจุด หรือ ไม่มีจุด และมีเว้นวรรคตำแหน่งไหนหรือไม่
วันเกิด ถ้ามีต้องใส่ให้ครบ วัน เดือน ปี ถ้าไม่มีต้องเลือกให้ถูกว่าไม่มี
เลขรหัสหลังบัตร สองตัวแรก เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ตัวที่สามเป็นต้นไป เป็นตัวเลขหมดและไม่ต้องมีขีด
บัตรที่ใช้ต้องเป็นบัตรล่าสุดที่ทำกับกรมการปกครองเท่านั้น ไม่สามารถนำบัตรเก่ามาใช้ได้

ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

หลายๆคนคงเจอกับปัญหา ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ให้ลองทำตามที่ทางธนาคารกรุงไทยแนะนำนะคะ
ขอบคุณ Krungthai Care
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon