ปฏิทินการรับเงิน อุดหนุน ผู้ปกครองเช็กวันเงินเข้าเลย

ปฏิทินการรับเงิน อุดหนุน ผู้ปกครองเช็กวันเงินเข้าเลย

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับเงินอุดหนุนเด็ ก โดยวันนี้ทีมงาน siamnews จะพาทุกคนไปเช็กเงินอุดหนุนเด็ กด้วยตัวเองไม่ยาก เพราะกรมกิจการเด็ กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง (Self Service) สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว คุณพ่อ-คุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) เอาไว้ แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธิ์นั้นหรือยัง หรือในเดือนนี้ยังจะได้รับสิทธิ์ด้านใดอยู่บ้าง มาเช็กกันเลย
วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด
เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็ กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็ กและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
เว็บไซต์กรมกิจการเด็ กและเยาวชน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th
2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็ กแรกเกิด
3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม
4. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

5. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ์
6. หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น

ปฏิทินการจ่ายเงิน
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon