คลังเผย วันโอนเงินกลุ่มสีเหลือง

คลังเผย วันโอนเงินกลุ่มสีเหลือง

จากกรณีรัฐบาลออกมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับยอดผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 5000 บาท ขณะนี้มีกว่า 14 ล้านคน และทยอยจ่ายเงินไปแล้ว ส่วนคนที่ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือในกลุ่มอาชีพอิสระ จะต้องตรวจสอบต่อไปว่าเข้ามาตรการการช่วยเหลือของรัฐส่วนใด เพราะอีกส่วนหนึ่งไปอยู่ในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มของประกันสังคมเราไม่ทิ้งกัน

ส่วนกลุ่มสีเหลือง ที่ได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้จำนวนประมาณ 1 ล้านราย ในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และกำหนดจะโอนเงินช่วยเหลือในวันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 จำนวน 5.9 แสนรายได้รับสิทธิ แต่ชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้

ทางกระทรวงการคลัง ยังเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเราไม่ทิ้งกัน ผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 18 ถึง 29 พ.ค. 63 นั้นพรุ่งนี้กลุ่มสีเหลือง ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ในส่วนของกลุ่มนี้ผู้ลงทะเบียนได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และกำหนดจะโอนเงินช่วยเหลือในวันอังคารที่ 19 พ.ค. 63 จำนวน 5.9 แสนราย
ขอบคุณ กระทรวงการคลัง
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon