รีบตรวจเลย ลงทะเบียนช่วยเหลือเกษตรกร ได้รับสิทธิ์ แต่บัญชี ธนาคารหมดอายุ

รีบตรวจเลย ลงทะเบียนช่วยเหลือเกษตรกร ได้รับสิทธิ์ แต่บัญชี ธนาคารหมดอายุ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท รวม 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม) โดยสามารถ ืตรวจสอบสิทธิ์ช่วยเหลือเกษตรกร ตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร และ ยื่นอุทธรณ์ขอรับเงิน 15,000 บาท ได้ที่ www.moac.go.thทั้งนี้ เกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ แต่ในกรณีที่บัญชี ธ.ก.ส. ไม่มีความเคลื่อนไหวมานาน จนทำให้บัญชีหมดอายุนั้น จะไม่สามารถโอนเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีได้

สำหรับวิธีแก้ไขกรณี เงินช่วยเหลือเกษตรไม่เข้าบัญชี จะมีข้อความ SMS แจ้งไปยังเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ว่าโอนเงินไม่สำเร็จเพราะเหตุใด พร้อมกับวิธีการแก้ไข จึงขอให้รอข้อความ SMS ก่อน


ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com
ขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
แชร์ข่าวนี้

Share on FacebookTweet on TwitterPlus on Google+


EmoticonEmoticon